คลังเก็บป้ายกำกับ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ssru.ac.th 21 มิ.ย. 2024 ราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1 ราชภัฏอันดับ1อันดับ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี Top 44 by Luz

0 1
0 1
Read Time:5 Minute, 33 Second

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาความเป็นดีเลิศทางการศึกษา

ในช่วงที่มีการเปลี่ยนไป การเล่าเรียนก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถจะช่วยต่อยอดและก็ปรับปรุงบัณฑิตให้มีคุณภาพ ทั้งในเรื่องของวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการจริยธรรมและก็การปรับใช้ให้กับเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลชั้น 1 ในกรุ๊ปมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเอาจริงเอาจังในการศึกษาเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องของวิชาการกับเทคโนโลยีที่มีการปรับปรุงอย่างเร็วสวนสุนันทา มีความเป็นเลิศทางทางการศึกษาด้านใดบ้าง

1.พวกเราจัดแจงให้นักศึกษาได้เรียนรู้พร้อมที่จะไปปรับปรุงสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมีการวิจัยสิ่งใหม่ ดังนี้

• สถาบันวิจัยรวมทั้งปรับปรุงมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เรามีการค้นคว้าศึกษาค้นคว้าร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหน่วยงานมหาชน NIA ในการเปิดตัวหน่วยขับของใหม่เพื่อสังคมแล้วก็นำสิ่งใหม่ไปใช้อย่างมีประโยชน์ เมื่อโลกได้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีด้วยเหตุนี้การพัฒนาแล้วก็ศึกษาค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยีและก็สิ่งใหม่สมัยใหม่ เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งสถาบันก็เลยมุ่งมั่นปรับปรุงรวมทั้งศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และต่อยอดไปสู่นวัตกรรมระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบกิจการ กรุ๊ปรัฐวิสาหกิจชุมชน ช่วยเหลือธุรกิจยกระดับเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้ประโยชน์อีกทั้งนักศึกษาแล้วก็กลุ่มคนทั่วไปนอกเหนือจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ระดับนานาชาติอีกด้วย เพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพวกเรามองเห็นจุดสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เติบโตทั้งยังในด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่ทัดเปรียบเทียบนานาประเทศ

• นิตยสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นวารสารระดับประเทศที่ส่งเสริมสำหรับในการเผยแพร่งานศึกษาค้นคว้าวิจัยทางทางการศึกษาและก็นิตยสารเป็นกลางในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอความคิดแลกต่างๆเชิงวิชาการก็เลยทำให้สวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกสารทางด้านวิชาการแล้วก็การศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยเยอะๆ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาค้นคว้าใหม่ๆด้วย เนื่องจากว่าพวกเราย้ำในเรื่องงานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยแล้วก็พัฒนาองค์ให้ไปสู่ความเป็นยอดเยี่ยม

• การพัฒนาที่ยั่งยืน ทางมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีแล้วเอามาบูรณาการในทุกๆกลุ่มสาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งพวกเราแลเห็นว่าการเรียนการสอนในยุคสมัยใหม่ ควรต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมและก็ผลักดันของใหม่ใหม่ๆได้ทุกกลุ่มสาขาวิชาซึ่งมีหลายหลักสูตรให้ได้เลือก

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมทางด้านการศึกษาและก็เทคโนโลยีมีหลักสูตรที่เปิดสอนนานาประการสาขา

1.คณะครุศาสตร์ 2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.แผนกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6.แผนกวิทยาการจัดการ 7.วิทยาลัยพยาบาลรวมทั้งสุขภาพ 8.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9.วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 10.วิทยาลัยนวัตกรรมและก็การจัดการ 11.วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 12. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 13.วิทยาลัยโลจิสติกส์และก็ซัพพลายศาสนาเชน 14.วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาซึ่งแบ่งสาขาวิชาออกเป็นนานัปการ ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจะได้รับวิชาความรู้เชิงวิชาการอย่างเต็มเปี่ยมเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้คิดค้นค้นคว้าศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและก็มีหน่วยงานส่งเสริมทางทางการศึกษาอาทิเช่นงานทะเบียนแล้วก็ประเมินผลกองพัฒนานิสิตสำนักวิชาการเรียนรู้ทั่วๆไปรวมถึงสถาบันภาษา ฯลฯ

วิสัยทัศน์สวนสุนันทา พวกเราเน้นให้นิสิตมีความรู้ความสามารถพัฒนาต่อยอดอาชีพได้ในอนาคต และก็พวกเราเป็นคนนำทางด้านการผลิตมือโปรปรับปรุงสังคมอย่างยั่งยืนด้วย การสร้างบัณฑิตและก็พนักงานให้มีความชำนิชำนาญทั้งยังในเรื่องของวิชาการคุณความดีและจรรยาบรรณมีระบบระเบียบการจัดการการศึกษาและสร้างนวัตกรรมวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจด้วยมาตรฐานสากล มีการวิจัยรวมทั้งสร้างนวัตกรรมผลงานระดับชาติเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสร้างโครงข่ายบริการวิชาการอย่างเหมาะสม

วัฒนธรรมองค์กรของสวนสุนันทา มีดังนี้

• S Smart ขมักเขม้นให้นิสิตมีความงามสง่าในเชิงของวิชาการเพื่อปรับปรุงต่อยอดไปสู่อนาคตที่ผ่องใส
• S Sincerity มีความสุจริตใจซึ่งพวกเรามุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความจริงใจในการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน
• R Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคม
• U Unityมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ด้วยวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ก็เลยทำให้นักศึกษาที่จบจากที่นี่มีความรู้ทางด้านวิชาการความดีงามจรรยาบรรณพร้อมๆกันด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเมื่อแรกการก่อตั้งเดิมมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของวังส่วนสุนันทาเป็นเขตพระราชฐาน และก็สถานที่ประทับพักพระท่าทางของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงตั้งขึ้นให้เป็นสวนสุนันทาสวนแล้วถัดมาก็มีการปรับปรุงตั้งขึ้นให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจนถึงในขณะนี้

สิ่งที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มุ่งเน้นให้นิสิตได้รับ

1.มีความรู้ทางวิชาการด้วยมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
2.นักศึกษาควรมีคุณความดีจรรยาบรรณพร้อมๆกันด้วย
3.มีเครือข่ายทางด้านสังคมธุรกิจให้นิสิตได้เข้าไปทดลองดำเนินการอย่างมือโปร
4.มีความเป็นมือโปรสูงซึ่งเราเน้นตั้งใจพัฒนาให้นักศึกษามีความเป็นดีเลิศทางด้านนี้
5.วัฒนธรรมคือความเป็นตัวอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

นักศึกษาตรงนี้จะได้รับการปลูกฝังที่ดีและก็ก้าวไปเป็นอนาคตที่ดีต่อสังคมพัฒนาเมืองไทยให้ยืนนานแล้วก็เจริญรุ่งเรืองตามทันเทคโนโลยี

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนิสิตที่เรียนตรงนี้จะได้รับความภาคภูมิจากสถาบันที่มีความเป็นยอดเยี่ยมด้านวิชาการเน้นให้บัณฑิตที่จบจากที่นี่มีความรู้คู่คุณธรรมและบรรยากาศด้านในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเขตพระราชทานเดิมยิ่งเพิ่มความภูมิใจให้กับนักศึกษาที่นี่

สำหรับเด็กนักเรียนนิสิตที่กำลังมองหาสถาบันในการเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาโทปริญญาตรีและก็ปริญญาเอกชี้แนะให้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งพวกเรามีทีมบุคลากรและปรับปรุงอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาทุกท่านได้ก้าวถัดไปในสังคมอย่างมุ่งมั่นและยืนนานด้วยความเป็นมืออาชีพ

สวนสุนันทา สมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ssru.ac.th 6 April 2567 Luz มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ รับสมัครนักศึกษาใหม่ Top 22

ขอขอบคุณby web มหาวิทยาลัยราชภัฏ

https://bit.ly/ssru

https://rebrand.ly/ssru_ac_th

https://wow.in.th/ssru

https://t.co/ujWpbiWXnL

http://gg.gg/19ywts

https://cutt.ly/Tw4Atjfi

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
100 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %